Očuvanje okoliša

Očuvanje okoliša

Sve rabljene gume se skupljaju i mogu se u potpunosti reciklirati, a njihove kemijske i fizičke osobine čine ih vrijednim sirovinama, od kojih se dalje proizvode razni proizvodi za sport i rekreaciju, gospodarstvo, kućanstva prilikom čega se ne spuštaju štetne tvari u zrak, tlo i vodu.

Vaše gume zbrinjavamo prema svim zakonskim propisima u suradnji s tvrtkama koje su ovlaštene za zbrinjavanje ove vrste otpada. Naša je dužnost preuzeti istrošene gume i pobrinuti se da niti jedna ne završi odbačena na neadekvatan način.