Opći podaci

PRVA TRGOVINA d.o.o.

Adamičeva 1

10020 Novi Zagreb

Adresa elektroničke pošte: info@gumeks.com

Info telefon: 01/668 22 41

Radno vrijeme telefonskih operatera: radnim danom od 8:00 do 16:00.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu / broj Tt-09/13019-2

Račun u:

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Jelačića 10,
10000 Zagreb, Hrvatska

HR5823600001102257953

Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / u cijelosti uplaćen u novcu

Član uprave društva: Danica Maljković

Matični broj: 080713613

OIB: 80806307581